Faydaları

Orman okulu; kendini çabuk toparlayabilme becerisi, özgüven, bağımsızlık ve yaratıcılığı teşvik ederek katılımcılarının bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlar.
Orman anaokuluna devam eden çocuklar daha çok takım çalışması yapıyorlar ve oyun oynarken daha işbirlikçi bir yaklaşım sergiliyorlar. Aynı zamanda problem çözme yeteneği gelişmiş ve daha eleştirel düşünen çocuklar oluyorlar. Bunlara ek olarak, yaşayan tüm varlıklara daha empatik ve şefkatle yaklaşıyorlar.
Orman Anaokulu modeli; ilgi odaklı programı, sorgulamaya dayalı öğretme tarzı, sosyal ve duygusal gelişime verdiği önem sayesinde çocuğa hayat boyu lazım olacak beceriler kazandırır: Bu model sayesinde, daha iyi bir problem çözme becerisi ve daha yüksek seviyede eleştirel düşünce gelişir. Ayrıca, öğrenmeye duyulan heyecan teşvik edilir ve öğrenme isteğinin muhafaza edilmesi sağlanır. Çocuklara problemi NASIL çözecekleri öğretilir, cevabın NE olduğu değil. Bu da yaratıcılığı artırır, çocuğu risk almaya teşvik eder ve bunun sonucunda da çocuk akran iletişiminde daha iyidir, duygusal olarak daha dirençlidir, daha az gerilim ve hayal kırıklığı yaşar, daha sebatkârdır ve sınıf arkadaşlarıyla daha işbirlikçi bir yaklaşım sergiler.