Tomurcuklar Sınıfı (3 Yaş) Proje Adı : İş Makinelerini TanıyalımBALIKESİR ORMAN ANAOKULU
OKUL ÖNCESİ KAZANIM MERKEZLİ STEM UYGULAMA PLANI

ÜNİTE/TEMA: KUVVET VE HAREKET YAŞ: 36 Ay SÜRE: 5 Hafta
KONU: İŞ MAKİNELERİ TARİH: 16.01.2023

SINIF ÖĞRETMENİ:

BUSE NUR ZINKILDAMAZ

 STEM KOORDİNATÖRÜ:

BUSE ÖZFIRAT


ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

BİLİŞSEL GELİŞİM
KAZANIM 1: Nesne/durum/olaya Dikkatini Verir. (Göstergeleri: dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı açıklar.
KAZANIM 3: Algıladıklarını Hatırlar.(Göstergeleri: nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.)
KAZANIM 4: Nesneleri Sayar. (Göstergeleri: saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
KAZANIM 5: Nesne veya Varlıkları Gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)

DİL GELİŞİMİ
KAZANIM 5: Dili iletişim Amacıyla Kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar, konuşmayı başlatır, konuşmayı sürdürür, konuşmayı sonlandırır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu düşünce ve hayallerini söyler.)
KAZANIM 6: Sözcük Dağarcığını Geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder, sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.)
KAZANIM 10: Görsel Materyalleri Okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, Görsel materyalleri açıklar, Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
KAZANIM 3: Kendini Yaratıcı Yollarla İfade Eder. (GÖSTERGELERİ: Duygu, düşünce ve hayallerini Özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
KAZANIM 7: Bir İşi Veya Görevi Başarmak İçin Kendini Güdüler. (Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
KAZANIM 10: Sorumluluklarını Yerine Getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
KAZANIM 15: Kendine Güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder, gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

MOTOR GELİŞİMİ
KAZANIM 4: Küçük Kas Kullanımı Gerektiren Hareketleri Yapar. (Göstergeleri: Nesneleri takar, çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.)

STEM YAKLAŞIMININ DERS İÇİ VE DERS DIŞI DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

FEN MATEMATİK TEKNOLOJİ
21. YY BECERİLERİ

– Teknolojik işlemlerde temel kavramları anlar.

– Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir.

– Öğrenme sürecini desteklemek için kendi çalışma grubunu ve ortamını düzenler.

– Nesneleri sayar

– Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

– Bir proje için ihtiyaç duyulan temel süreçleri tanır.

– Döngüsel bir tasarım sürecinin bir parçası olarak prototipler geliştirir.

– Kendini yaratıcı yollarla ifade eder

– Kendine Güvenir

DOĞAÇ YAPMA SÜREÇ DÖNGÜSÜ

SORUNU TANIMLA VE ANALİZ ET

  1. HAFTA

Daha önce çalışan iş makinelerini gördünüz mü ?

Bir silindirin asfaltı (yolu) nasıl düzelttiği dikkatinizi çekti mi?

Hiçbir alet/araç kullanmadan yola dökülen asfalt nasıl düzeltilebilir?

Konu ile ilgili aşağıdaki kitaplar okundu ve incelendi:

   

 

 

Kitabı değerlendirme soruları:

  • Kitabımızda anlatılan iş makineleri nelerdir?

Ç: kepçe, ekskavatör, damperli kamyon, silindir

  • Mıcır nedir, nerede kullanılır?

Ç: küçük taşlar

  • Beton mikseri neden sürekli döner?

Ç: betonlar kurumasın diye

  • Beton kurursa ne olur?

Ç: Çok sert olur

  • Betonun içinde neler varmış?

Ç: su, kum, çimento

  • İş makineleri hayatımızı nasıl kolaylaştırır?

Ç: yükleri daha kolay taşır, işlerimizi daha hızlı yaparız.

 

Konu ile ilgili aşağıdaki videolar izletilir:

İş makineleri tanıtım videosu: https://youtu.be/WIBiJsJlY8I

İş makinelerini anlatan şarkı: https://youtu.be/9ZCG_RFP82M

 

 

 

 

  1. HAFTA

ALAN GEZİSİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü’ne bir gezi düzenlenip, çocukların iş makinelerini daha yakından görmeleri ve tanımaları sağlanmıştır. Yetkili meslek elemanlarınca çeşitli iş makineleri tanıtılmış olup, çocuklarımızın merak ettiği sorular cevaplandırılmıştır. Yine çocukların ilgi duyduğu iş makinelerinin çalıştırılması, ilgili personel eşliğinde deneyimlenmiştir.           

 

 

  Okuduğumuz kitapta geçen iş makinelerini daha yakından görüp, dokunma fırsatımız oldu. İş makinelerinin çıkarttığı sesleri dinledik. Hangi iş makinelerinin, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu öğrendik. Anlatılanların ardından çocuklarla soru cevap yaptık.

Çocuk: Bu iş makinelerini trafikte görebilir miyiz, neden?

Meslek elemanı: iş makinelerini trafikte göremeyiz, çünkü çalışma alanlarının oldukça geniş ve rahat olması gerekiyor. Bu yüzden çalışma alanında yol trafiğe kapatılır.

Çocuk: Burada bulunan bütün araçları kullanabiliyor musunuz?

Meslek elemanı: Hayır ben kullanamam, çünkü benim sadece tek bir makine kullanma yetkim var. Ama bütün makineleri kullanma yetkisi olan kişiler de vardır. Onlara Formen denir.

 

  1. HAFTA

  Yapılan inşaatlarda, yaşanan kazalarda, insan gücüyle halledilmesi kolay olmayan işlerde bize yardımcı olan iş makineleri hayatımızı büyük oranda kolaylaştırmaktadır.

Mesela bir betonu sürekli olarak insan gücüyle karıştırmaya çalışsaydık, hem çok uzun süre harcardık hem de istediğimiz sonucu elde edemeyebilirdik. Bunu düşünen bilim insanları hayatımızı kolaylaştıran iş makinelerini icat etmişler.

NOT: Bu proje kapsamında, probleme yönelik olası çözümlerin bulunması ve en iyisinin seçilmesi hedeflenmektedir. Fakat tomurcuklar sınıfımız yaş grubu (36 ay) itibariyle hazır bulunuşlukları yönünden henüz desteklenmesi gerektiğinden, projenin seyri değişmiş olup, kendi sınıfları için; matematik ve mühendislik becerilerini kullanarak bir iş makinesi tasarlayacaktır.

 

Çocukların en çok ilgi duydukları, hoşlarına giden iş makinesinin çiziminin yapılması istenmiştir. Bu doğrultuda çizimler yapılırken gölgelendirme tekniği kullanılarak sınıf öğretmenleri tarafından desteklenmişlerdir. Yapılan çizimlerde yer alan parçalar akranlarına sunulmuştur. Dili kullanma becerilerini yansıtabildikleri bir ortamda bir araya gelmişlerdir. Yapılan çizimlerde; kendi dünyalarında algılama biçimlerinin yansımalarını gördük. Yani; ortaya çıkan çizimler, göründüğü gibi değil, onların hayalinde görmek istedikleri gibiydi. Bu durumda ürünü doğrudan kullanmak yerine ucu açık noktaların tespiti ve geliştirilebilirliği yönünde, inancımızı artırmaktadır.

              4.HAFTA

Tomurcuklar sınıfı dikkatlerini en çok çeken iş makinesinin silindir olduğuna karar verdiler. Kendi sınıfları için bir oyuncak silindir tasarladılar. Öncelikle kullanılacak materyalleri belirledik. Daha sonra yetişkin gözetiminde uygun parçaların ölçümleri yapıldı. Çeşitli aletler yine yetişkin gözetiminde incelenerek kullanıldı. Her çocuk tamamlayıcı parçaları kendi zihninde dizayn etmeye çalıştı, kullanılan malzemelerin dokusu hakkında kendi aralarında konuştular. Parçaların büyüklüklerini karşılaştırdılar, hangi parçadan kaç tane kullanılması gerektiğine karar verdiler. Hangi parça nereye uygundu/neden? Sorularına cevap verdiler. Böylelikle Dil gelişimi ve Bilişsel Gelişim Alanlarına yönelik nihai kazanımlara ulaşıldı.

 

TASARIMIN YAPILIŞI:

Yapılacak tasarımın hangi malzeme kullanılarak ortaya çıkacağı belirlenir. Ahşap atölyesinde yapmaya karar verilir ve ürünün parçaları ahşaplara şekil vererek ortaya koyulur. Ürünün parçaları her çocuğa tanıtılır ve incelemelerine izin verilir.

Tasarımı yapmaya ilk olarak zımpara yaparak başlanır. Bütün parçalar çocuklar ve bir yetişkin yardımıyla zımparalanır.

Büyük parçanın üstüne açılan tekerlek deliklerine, tekerleği sabit tutacak küçük sopalar yerleştirilir ve ahşap yapıştırıcısı ile sabitlenir.

Tasarımın direksiyon ve koltuk kısmı tornavida kullanılarak vidalanır.

Tasarım için en önemli olan büyük yuvarlak ahşap, arka tekerleklerin önüne çivi ve çekiç kullanarak sabitlenir.

Son olarak ortaya koyulan tasarımın kullanılabilirliği çocuklar tarafından test edilir.

Öğrencilerin tasarladıkları ürün (silindir) ve etkinlik süresince öğrendikleri hakkında konuşulur.

 

ÜRÜNÜ PAYLAŞ

Tomurcuklar birleştirdikleri parçanın ne işe yarayacağını anlattılar. Parçaların görünüşleri hakkında benzerlik ve farklılıklarını değerlendirdiler. Ürünün bitiminde bütün olarak incelenip, nasıl kullanılacağı hakkında sohbet ettiler. Bizlerde sunumlarını, çocukların gelişim düzeylerine göre değerlendirdik.

 

ÜRÜNÜ DEĞERLENDİR VE DAHA İYİSİNİ DÜŞÜN

Çocuklarımızın içinde bulunduğu yaş (36 ay) gereği, bilişsel ve motor becerileri de göz önünde bulundurularak, yapılan ürünün gelişimlerini destekleyici yönde katkılarının olduğu kanaatine varılmıştır. Sağlamlık ve dayanıklılık açısından oldukça kaliteli ve doğal malzemeler kullanılmıştır. Tasarımlarını günlük hayatta kullanabileceklerdir.

 

ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME

Tomurcuklar sınıfı sürecin başından beri konuya ilgiyle yaklaşmış olup, her aşamayı heyecanla beklemişlerdir. Yeni kavramlar öğrenirken, öğrendikleri kavramları günlük yaşamlarında kullanmaya gayret etmişlerdir. Çeşitli sorular sorarak meraklarını gidermiş, süreç boyunca eğlenirken öğrendikleri bir proje olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.